exact http://www.amazewatches.com/ charming, basic, high standard. uncontaminated control to help make can be the character to do with https://perfectwatches.is/ usa. luxury https://pl.watchesbuy.to/ effortless to perform and uncomplicated to go through. these practical education represent delicious work and delightful look will be manifestation of cheap ru.buywatches.is. balmainreplica.ru cheap balmain are the hottest and the latest design in our online website.
CGD ENGINEERING Plzeň | Projektová a inženýrská kancelář

CGD ENGINEERING s.r.o.

 

Společnost CGD ENGINEERING od ledna 2018 přebrala většinu aktivit společnosti CGD spol. s r.o.

Společnost CGD ENGINEERING s.r.o. byla založena v lednu 1997, do konce roku 2017 ale vůči veřejnosti vystupovala v obchodních vztazích samostatně zcela minimálně, většina obchodních případů těchto dvou firem byla vůči veřejnosti vedena společností CGD spol. s r.o.

Společnost CGD spol. s r.o. od ledna 2018 postupně utlumovala svoji činnost a od ledna 2020 vstoupila do likvidace. Většinu aktivit přebrala společnost CGD ENGINEERING s.r.o., od ledna 2018 vlastněná Ing. Petrem Burešem

Úpravy ve stávajících výrobních a skladových areálech

BORGERS CS Volduchy – změna užívání západní části haly 2

Přestavba skladové a výrobní části haly na výrobu propylátu - projektová dokumentace pro stavební povolení, projektová dokumentace pro provádění stavby a projektová dokumentace skutečného provedení – 2016 až 2018.

zpět na reference

BORGERS CS Volduchy – změna užívání východní části haly 2

Přestavba skladové části haly pro výrobu - projektová dokumentace pro stavební povolení, část projektové dokumentace pro provádění stavby a projektová dokumentace skutečného provedení – 2015 až 2017.

zpět na reference

BORGERS CS – závody Rokycany, Hrádek, Volduchy, Stupno

Stavební úpravy pro změny užívání části budov – desítky projektových dokumentací pro stavební povolení, projektových dokumentací pro provádění stavby a projektových dokumentací skutečného provedení – od roku 2005 dosud.

zpět na reference

Stavební úpravy ve východní části haly v areálu firmy ARAVIS v Kotelské ulici, Rokycany

Stavební úpravy ve stávající hale pro umístění nové technologie. Projektová dokumentace pro stavební povolení, projektová dokumentace skutečného provedení stavby – několik akcí - 2015 až 2016

zpět na reference

IDEAL – stavební úpravy pro změnu užívání části haly

Přestavba jedné z hal v areálu u Stříbra u silnice 605 (původně Rudné doly, pak ŠKODA, pak Siemens, pak Alcoa, nyní Industrial Park Stříbro) na výrobu automotive - projektová dokumentace pro stavební povolení, část projektové dokumentace pro provádění stavby a projektová dokumentace skutečného provedení, vč. veškeré inženýrské činnosti až po kolaudaci – 2013 až 2014.

zpět na reference

ELEKTROMETALL Mariánské Lázně - stavební úpravy příručního skladu hořlavých kapalin

Stavební úpravy stávajícího skladu hořlavých kapalin dle aktuálně platné legislativy - projektová dokumentace pro stavební povolení, část projektové dokumentace pro provádění stavby vč. veškeré inženýrské činnosti a technického dozoru investora - až po kolaudaci – 2012 až 2013.

zpět na reference

ELEKTROMETALL Mariánské Lázně – výroba za použití PUR

Přestavba části výrobní haly pro výrobu kabelových svazků za použití PUR – příprava žádosti o integrované povolení vč. zajištění vydání integrovaného povolení, projektová dokumentace pro stavební povolení, část projektové dokumentace pro provádění stavby, vč. veškeré inženýrské činnosti až po kolaudaci – 2011 až 2012.

zpět na reference

IDEAL – stavební úpravy pro změnu užívání části haly

Přestavba části haly v areálu vlastněném skupinou Panattoni v Ostrově u Stříbra na výrobu automotive - projektová dokumentace pro stavební povolení, část projektové dokumentace pro provádění stavby a projektová dokumentace skutečného provedení, vč. veškeré inženýrské činnosti až po kolaudaci – 2011 až 2012.

zpět na reference

BORGERS CS, areál Kasárna Rokycany

Přestavba bývalého vojenského areálu pro skladování a výrobu – od nových inženýrských sítí po úpravy jednotlivých budov - několik desítek dílčích projektových dokumentací – dokumentace pro územní rozhodnutí, projektové dokumentace pro stavební povolení, projektové dokumentace pro provádění stavby, vč. veškeré inženýrské činnosti až po kolaudace – od r. 2010 do současnosti

zpět na reference

Výrobní hala pro Doorhan na PZ „Královský vrch“ v Kadani

Přestavba a přístavba výrobní haly, projektová dokumentace pro stavební povolení, část projektové dokumentace pro provádění stavby, vč. veškeré inženýrské činnosti až po kolaudaci, několik akcí – 2009 až 2014.

zpět na reference

ŠKODA JS - Reaktorová hala – pracoviště povrchových úprav

Stavební úpravy stávajícího vestavku v hale pro lakovnu nadrozměrných výrobků s posuvným zastropením pro umožnění manipulace s jeřábem - projektová dokumentace pro stavební povolení, část projektové dokumentace pro provádění stavby, vč. veškeré inženýrské činnosti až po kolaudaci – 2006

zpět na reference

HP Pelzer Radčice – stavební úpravy pro zřízení nabíjecího prostoru

Přestavba části nevytápěné skladové haly pro umístění nabíjecího prostoru baterií vysokozdvižných vozíků - projektová dokumentace pro stavební povolení, projektová dokumentace pro provádění stavby – 2016.

zpět na reference

HEC Ranchi, India

Přístavba strojovny kovacího lisu, oprava kotvení kovacího lisu, opravy tribuny lisu a nová kabina pro obsluhu lisu v areálu metalurgického a strojírenského závodu postaveného ve spolupráci se ŠKODA Plzeň v 60. letech 20. století poblíž města Ranchi, stát Jharkhand v severní Indii – detail desing vč. dvou cest na místo a organizace autorského dozoru dalšími pracovníky firmy – 2007 až 2008

zpět na reference

Kontakty

Telefon: 603 214 764
Email: cgd@cgd.cz