CGD ENGINEERING s.r.o.

 

Společnost CGD ENGINEERING od ledna 2018 přebrala většinu aktivit společnosti CGD spol. s r.o.

Společnost CGD ENGINEERING s.r.o. byla založena v lednu 1997, do konce roku 2017 ale vůči veřejnosti vystupovala v obchodních vztazích samostatně zcela minimálně, většina obchodních případů těchto dvou firem byla vůči veřejnosti vedena společností CGD spol. s r.o.

Společnost CGD spol. s r.o. od ledna 2018 postupně utlumovala svoji činnost a od ledna 2020 vstoupila do likvidace. Většinu aktivit přebrala společnost CGD ENGINEERING s.r.o., od ledna 2018 vlastněná Ing. Petrem Burešem

Úpravy ve stávajících výrobních a skladových areálech

BORGERS CS Volduchy – změna užívání západní části haly 2

Přestavba skladové a výrobní části haly na výrobu propylátu - projektová dokumentace pro stavební povolení, projektová dokumentace pro provádění stavby a projektová dokumentace skutečného provedení – 2016 až 2018.

zpět na reference

BORGERS CS Volduchy – změna užívání východní části haly 2

Přestavba skladové části haly pro výrobu - projektová dokumentace pro stavební povolení, část projektové dokumentace pro provádění stavby a projektová dokumentace skutečného provedení – 2015 až 2017.

zpět na reference

BORGERS CS – závody Rokycany, Hrádek, Volduchy, Stupno

Stavební úpravy pro změny užívání části budov – desítky projektových dokumentací pro stavební povolení, projektových dokumentací pro provádění stavby a projektových dokumentací skutečného provedení – od roku 2005 dosud.

zpět na reference

Stavební úpravy ve východní části haly v areálu firmy ARAVIS v Kotelské ulici, Rokycany

Stavební úpravy ve stávající hale pro umístění nové technologie. Projektová dokumentace pro stavební povolení, projektová dokumentace skutečného provedení stavby – několik akcí - 2015 až 2016

zpět na reference

IDEAL – stavební úpravy pro změnu užívání části haly

Přestavba jedné z hal v areálu u Stříbra u silnice 605 (původně Rudné doly, pak ŠKODA, pak Siemens, pak Alcoa, nyní Industrial Park Stříbro) na výrobu automotive - projektová dokumentace pro stavební povolení, část projektové dokumentace pro provádění stavby a projektová dokumentace skutečného provedení, vč. veškeré inženýrské činnosti až po kolaudaci – 2013 až 2014.

zpět na reference

ELEKTROMETALL Mariánské Lázně - stavební úpravy příručního skladu hořlavých kapalin

Stavební úpravy stávajícího skladu hořlavých kapalin dle aktuálně platné legislativy - projektová dokumentace pro stavební povolení, část projektové dokumentace pro provádění stavby vč. veškeré inženýrské činnosti a technického dozoru investora - až po kolaudaci – 2012 až 2013.

zpět na reference

ELEKTROMETALL Mariánské Lázně – výroba za použití PUR

Přestavba části výrobní haly pro výrobu kabelových svazků za použití PUR – příprava žádosti o integrované povolení vč. zajištění vydání integrovaného povolení, projektová dokumentace pro stavební povolení, část projektové dokumentace pro provádění stavby, vč. veškeré inženýrské činnosti až po kolaudaci – 2011 až 2012.

zpět na reference

IDEAL – stavební úpravy pro změnu užívání části haly

Přestavba části haly v areálu vlastněném skupinou Panattoni v Ostrově u Stříbra na výrobu automotive - projektová dokumentace pro stavební povolení, část projektové dokumentace pro provádění stavby a projektová dokumentace skutečného provedení, vč. veškeré inženýrské činnosti až po kolaudaci – 2011 až 2012.

zpět na reference

BORGERS CS, areál Kasárna Rokycany

Přestavba bývalého vojenského areálu pro skladování a výrobu – od nových inženýrských sítí po úpravy jednotlivých budov - několik desítek dílčích projektových dokumentací – dokumentace pro územní rozhodnutí, projektové dokumentace pro stavební povolení, projektové dokumentace pro provádění stavby, vč. veškeré inženýrské činnosti až po kolaudace – od r. 2010 do současnosti

zpět na reference

Výrobní hala pro Doorhan na PZ „Královský vrch“ v Kadani

Přestavba a přístavba výrobní haly, projektová dokumentace pro stavební povolení, část projektové dokumentace pro provádění stavby, vč. veškeré inženýrské činnosti až po kolaudaci, několik akcí – 2009 až 2014.

zpět na reference

ŠKODA JS - Reaktorová hala – pracoviště povrchových úprav

Stavební úpravy stávajícího vestavku v hale pro lakovnu nadrozměrných výrobků s posuvným zastropením pro umožnění manipulace s jeřábem - projektová dokumentace pro stavební povolení, část projektové dokumentace pro provádění stavby, vč. veškeré inženýrské činnosti až po kolaudaci – 2006

zpět na reference

HP Pelzer Radčice – stavební úpravy pro zřízení nabíjecího prostoru

Přestavba části nevytápěné skladové haly pro umístění nabíjecího prostoru baterií vysokozdvižných vozíků - projektová dokumentace pro stavební povolení, projektová dokumentace pro provádění stavby – 2016.

zpět na reference

HEC Ranchi, India

Přístavba strojovny kovacího lisu, oprava kotvení kovacího lisu, opravy tribuny lisu a nová kabina pro obsluhu lisu v areálu metalurgického a strojírenského závodu postaveného ve spolupráci se ŠKODA Plzeň v 60. letech 20. století poblíž města Ranchi, stát Jharkhand v severní Indii – detail desing vč. dvou cest na místo a organizace autorského dozoru dalšími pracovníky firmy – 2007 až 2008

zpět na reference

Kontakty

Telefon: 603 214 764
Email: cgd@cgd.cz