CGD ENGINEERING s.r.o.

 

Společnost CGD ENGINEERING od ledna 2018 přebrala většinu aktivit společnosti CGD spol. s r.o.

Společnost CGD ENGINEERING s.r.o. byla založena v lednu 1997, do konce roku 2017 ale vůči veřejnosti vystupovala v obchodních vztazích samostatně zcela minimálně, většina obchodních případů těchto dvou firem byla vůči veřejnosti vedena společností CGD spol. s r.o.

Společnost CGD spol. s r.o. od ledna 2018 postupně utlumuje svoji činnost a většinu aktivit přebrala společnost CGD ENGINEERING s.r.o., od ledna 2018 vlastněná Ing. Petrem Burešem

CGD ENGINEERING s.r.o.

Společnost CGD ENGINEERING s.r.o. navazuje na činnost společnosti CGD spol. s r.o., která byla v letech 1994 – 2017 jednou z nejvýznamnějších projektových a inženýrských firem v Plzeňském regionu a která od ledna 2018 postupně utlumuje svoji činnost.

Společnost CGD ENGINEERING s.r.o. byla založena v lednu 1997, do konce roku 2017 ale vůči veřejnosti vystupovala v obchodních vztazích samostatně zcela minimálně, většina obchodních případů těchto dvou firem byla vůči veřejnosti vedena společností CGD spol. s r.o., se kterou měla v letech 1997 – 2017 i stejné majitele.

Majitel a jednatel společnosti CGD ENGINEERING s.r.o. Ing. Petr Bureš se během své dlouholeté praxe zúčastnil projektové přípravy ojedinělých a náročných staveb a to nejen v České republice ale i v zahraničí – v Turecku a v Indii. V rámci CGD spol. s r.o. pracoval jako vedoucí projektant a podílel se na značné části projektových dokumentací řešených touto firmou.

Hlavní obor činnosti:

  • projekty průmyslových staveb – výrobní a skladové haly, nabíjecí stanice, rozvodny, strojovny elektráren, správní a sociální budovy, výrobny stavebních hmot apod.
  • projekty občanských staveb – stavby pro zdravotnictví, jídelny vč. zázemí apod.
  • zastavovací studie průmyslových areálů – včetně řešení komunikačního napojení a napojení na inženýrské sítě
  • inženýrská činnost – zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení, včetně zajištění posouzení vlivu stavby na životní prostředí (EIA) a integrovaného povolení (IPPC), technický dozor investora, zajištění povolení zkušebního provozu, zajištění kolaudačního souhlasu apod.
  • poradenská a konzultační činnost, technická pomoc – zejména v oblasti pozemních staveb, spolupráce při řešení instalace výrobních technologií apod.
  • odborné posudky – zejména v oboru průmyslových, občanských a bytových staveb

Dokumentaci zpracováváme dle požadavku objednatele česky nebo anglicky.

Naši významní klienti:

  • BORGERS CS spol. s r.o.
  • JAF HOLZ spol. s r.o.
  • Creditimmo s.r.o.

Kontakty

Telefon: 603 214 764
Email: cgd@cgd.cz