exact http://www.amazewatches.com/ charming, basic, high standard. uncontaminated control to help make can be the character to do with https://perfectwatches.is/ usa. luxury https://pl.watchesbuy.to/ effortless to perform and uncomplicated to go through. these practical education represent delicious work and delightful look will be manifestation of cheap ru.buywatches.is. balmainreplica.ru cheap balmain are the hottest and the latest design in our online website.
CGD ENGINEERING Plzeň | Projektová a inženýrská kancelář

CGD ENGINEERING s.r.o.

 

Společnost CGD ENGINEERING od ledna 2018 přebrala většinu aktivit společnosti CGD spol. s r.o.

Společnost CGD ENGINEERING s.r.o. byla založena v lednu 1997, do konce roku 2017 ale vůči veřejnosti vystupovala v obchodních vztazích samostatně zcela minimálně, většina obchodních případů těchto dvou firem byla vůči veřejnosti vedena společností CGD spol. s r.o.

Společnost CGD spol. s r.o. od ledna 2018 postupně utlumovala svoji činnost a od ledna 2020 vstoupila do likvidace. Většinu aktivit přebrala společnost CGD ENGINEERING s.r.o., od ledna 2018 vlastněná Ing. Petrem Burešem

NABÍDKA SLUŽEB

Projekty průmyslových staveb Projekty průmyslových staveb
 • Zpracování návrhu koncepce celkového projekčního řešení včetně studií proveditelnosti
 • Vypracování dokumentace pro územní řízení v rozsahu požadovaném stavebním zákonem
 • Zajištění dokumentace pro posouzení vlivu stavby na životní prostředí (EIA) včetně projednání 
 • Vypracování dokumentace pro stavební povolení včetně koordinace a zajištění všech potřebných vyjádření pro podání žádosti
 • Vypracování dokumentace pro provádění stavby staveb
 • Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby
Projekty občanských staveb a administrativních staveb, zdravotnický provoz Projekty občanských staveb a administrativních staveb, zdravotnický provoz
 • Zpracování návrhu koncepce celkového projekčního řešení včetně studií proveditelnosti
 • Vypracování dokumentace pro územní řízení v rozsahu požadovaném stavebním zákonem
 • Zajištění dokumentace pro posouzení vlivu stavby na životní prostředí (EIA) včetně projednání 
 • Vypracování dokumentace pro stavební povolení včetně koordinace a zajištění všech potřebných vyjádření pro podání žádosti
 • Vypracování dokumentace pro provádění stavby staveb
 • Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby
Inženýrská činnost Inženýrská činnost
 • Zajištění stanovisek dotčených orgánů státní správy 
 • Ověření inženýrských sítí v místě výstavby
 • Zajištění veškerých podkladů pro přípravu stavby (např. geologický průzkum, radonový průzkum, odborný posudek z hlediska ochrany ovzduší apod.)
 • Příprava žádosti o vydání územního rozhodnutí
 • Příprava žádosti o vydání stavebního povolení
 • Vyhledání nejvhodnějšího dodavatele stavby formou výběrového řízení
 • Výkon technického dozoru investora
 • Autorský dozor ve všech profesích projektu
 • Zpracování žádosti o integrované povolení včetně projednání s dotčenými orgány
Odborné posudky Odborné posudky
 • Odborné posudky v oboru stavebnictví
 • Odborná vyjádření v oboru stavebnictví
Poradenská činnost a technická pomoc Poradenská činnost a technická pomoc
 • Poradenská činnost v oblasti procesů přípravy staveb
 • Poradenské a konzultační služby technického charakteru v oblasti stavebnictví

Kontakty

Telefon: 603 214 764
Email: cgd@cgd.cz