CGD ENGINEERING s.r.o.

 

Společnost CGD ENGINEERING od ledna 2018 přebrala většinu aktivit společnosti CGD spol. s r.o.

Společnost CGD ENGINEERING s.r.o. byla založena v lednu 1997, do konce roku 2017 ale vůči veřejnosti vystupovala v obchodních vztazích samostatně zcela minimálně, většina obchodních případů těchto dvou firem byla vůči veřejnosti vedena společností CGD spol. s r.o.

Společnost CGD spol. s r.o. od ledna 2018 postupně utlumovala svoji činnost a od ledna 2020 vstoupila do likvidace. Většinu aktivit přebrala společnost CGD ENGINEERING s.r.o., od ledna 2018 vlastněná Ing. Petrem Burešem

NABÍDKA SLUŽEB

Projekty průmyslových staveb Projekty průmyslových staveb
 • Zpracování návrhu koncepce celkového projekčního řešení včetně studií proveditelnosti
 • Vypracování dokumentace pro územní řízení v rozsahu požadovaném stavebním zákonem
 • Zajištění dokumentace pro posouzení vlivu stavby na životní prostředí (EIA) včetně projednání 
 • Vypracování dokumentace pro stavební povolení včetně koordinace a zajištění všech potřebných vyjádření pro podání žádosti
 • Vypracování dokumentace pro provádění stavby staveb
 • Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby
Projekty občanských staveb a administrativních staveb, zdravotnický provoz Projekty občanských staveb a administrativních staveb, zdravotnický provoz
 • Zpracování návrhu koncepce celkového projekčního řešení včetně studií proveditelnosti
 • Vypracování dokumentace pro územní řízení v rozsahu požadovaném stavebním zákonem
 • Zajištění dokumentace pro posouzení vlivu stavby na životní prostředí (EIA) včetně projednání 
 • Vypracování dokumentace pro stavební povolení včetně koordinace a zajištění všech potřebných vyjádření pro podání žádosti
 • Vypracování dokumentace pro provádění stavby staveb
 • Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby
Inženýrská činnost Inženýrská činnost
 • Zajištění stanovisek dotčených orgánů státní správy 
 • Ověření inženýrských sítí v místě výstavby
 • Zajištění veškerých podkladů pro přípravu stavby (např. geologický průzkum, radonový průzkum, odborný posudek z hlediska ochrany ovzduší apod.)
 • Příprava žádosti o vydání územního rozhodnutí
 • Příprava žádosti o vydání stavebního povolení
 • Vyhledání nejvhodnějšího dodavatele stavby formou výběrového řízení
 • Výkon technického dozoru investora
 • Autorský dozor ve všech profesích projektu
 • Zpracování žádosti o integrované povolení včetně projednání s dotčenými orgány
Odborné posudky Odborné posudky
 • Odborné posudky v oboru stavebnictví
 • Odborná vyjádření v oboru stavebnictví
Poradenská činnost a technická pomoc Poradenská činnost a technická pomoc
 • Poradenská činnost v oblasti procesů přípravy staveb
 • Poradenské a konzultační služby technického charakteru v oblasti stavebnictví

Kontakty

Telefon: 603 214 764
Email: cgd@cgd.cz